PDF Editor 5.5

PDF Editor 5.5

CAD-KAS GbR – 2,1MB – Demo – Windows
ra khỏi 6 phiếu
4 Stars User Rating
Chỉnh sửa tập tin PDF bây giờ! Bạn có thể viết chú thích, thêm văn bản, thay đổi văn bản (lỗi chính tả đúng) hoặc xóa từ hoàn toàn. Bây giờ bạn có thể cũng thêm hoặc xóa bỏ hình ảnh và đồ họa vectơ và thêm văn bản vào bất kỳ phông chữ mà bạn muốn! Với những công cụ mới 11, bạn có thể di chuyển và phóng to các văn bản và hình ảnh và bạn có thể chỉnh sửa các khối văn bản, chèn dòng trống hoặc thay đổi ngắt dòng tự do giống như một trình soạn thảo văn bản hoặc xử lý. Phiên bản 2.0 có gạch dưới, văn bản nổi bật và gaïch và chỉnh sửa dấu trang quá. Thay đổi thứ tự của các trang web hoặc xóa trang. Cũng bạn có thể ẩn các thông tin trên một trang, vì vậy mà nó là vô hình trong Acrobat Reader nhưng có thể được vào sau này. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hoặc di chuyển nội dung. Thêm tem như "Bí mật" hoặc "Top secret". Mã nguồn của trang (một ngôn ngữ như HTML) là có thể chỉnh sửa cho bạn. Sử dụng chương trình để đọc và ghi tập tin pdf được mã hóa. Chương trình lại cách bố trí ảnh hưởng sau khi tiết kiệm nếu bạn không muốn thay đổi nó. Mới trong phiên bản 2.2: chức năng lùi lại và bạn có thể xoay các trang bây giờ. Mới trong phiên bản 2.3: chỉnh sửa hình ảnh với các biên tập viên hình ảnh tích hợp. Thêm liên kết đến trang web hoặc các trang PDF. Điền vào biểu mẫu hoặc thậm chí tạo các biểu mẫu với các phiên bản "Pro". Mới trong phiên bản 2.5: 1) chức năng mới: File/giảm kích thước 2) tem hàm 3) trang số và chức năng phần đầu/cuối trang 4) tìm kiếm và thay thế cho các tài liệu văn bản và tìm kiếm duy nhất chức năng 5) nhiều biểu mẫu có thể là lựa chọn các chức năng mới cho các lĩnh vực hình thức 6). Chức năng sửa chữa tập tin tốt hơn cho corrupted pdf file 7) nhanh hơn vẽ vector thuật 30% nhanh hơn 8) miễn phí với các chức năng mà không cần văn bản đối tượng (quét file) 9) chia văn bản các đối tượng thành phần (chia bàn hàng thành cột)

Tổng quan

PDF Editor là một Demo phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi CAD-KAS GbR.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDF Editor là 5.5, phát hành vào ngày 27/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

PDF Editor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,1MB.

Người sử dụng của PDF Editor đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PDF Editor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có PDF Editor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản